Σύστημα προστασίας από προσκρούσεις γερανογεφυρών Anti-collision InSafe

Η KIEPE Electric, σε συνεργασία με τον εταίρο InSafe, δημιούργησε ένα σύστημα ασφαλείας για την προστασία των γερανογεφυρών από προσκρούσεις (Anti-collisione Γερανογεφυρών) με τη χρήση των συστημάτων Symeo, προκειμένου να διασφαλίζονται υψηλά πρότυπα ασφαλείας έως PLc / PLd κατά EN ISO 13849-1:2015.

Η KIEPE Electric μπορεί να μελετήσει προσαρμοσμένες διαμορφώσεις για το δικό σας σύστημα προστασίας από προσκρούσεις με ειδικά ή ήδη εγκατεστημένα εξαρτήματα βάσει των αναγκών σας.

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ