Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από το 1959, η KIEPE επιλέγει, προσαρμόζει και εμπορεύεται βιομηχανικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, εξοπλισμό επεξεργασίας, ολοκληρωμένα συστήματα και λύσεις για τις δημόσιες συγκοινωνίες με ηλεκτροκίνηση, την ασφάλεια της εργασίας σε μεγάλο ύψος, την προστασία από προσκρούσεις και την πυρασφάλεια.

Η KIEPE, η οποία δραστηριοποιείται στο εξωτερικό με το σήμα KINEXTEC, προμηθεύει με τεχνολογικά προϊόντα και καινοτόμες λύσεις, τόσο μεγάλους ομίλους όσο και μικρές επιχειρήσεις.

KIEPE Human-Touch

Το βασικό κεφάλαιο της Kiepe είναι οι συνεργάτες της. Οι άνδρες και οι γυναίκες της Kiepe είναι:

  • Τεχνικοί με στρατηγική γνώση της αγοράς.
  • Εμπορικοί αντιπρόσωποι με μηχανολογική κατάρτιση και βαθιά γνώση των προϊόντων και των συστημάτων.
  • Σύμβουλοι επίλυσης προβλημάτων που προσεγγίζουν τον Πελάτη με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό, επαγγελματισμό και αυτονομία.

Η προσέγγιση της KIEPE

  • Μεγάλο ενδιαφέρον για τον πελάτη.
  • Δομική ολοκλήρωση των υπηρεσιών back και front line.
  • Ανάθεση, υπευθυνότητα, συνεχής κατάρτιση, χαμηλό turn-over.
  • Δραστηριότητα networking με προμηθευτές, εταίρους και πελάτες.
  • Ταχύτητα λήψης αποφάσεων και παροχής λύσεων.
  • Σημαντικότητα κάθε ρόλου στις διαδικασίες της επιχείρησης