Η Ομάδα

Η κινητήρια δύναμη της KIEPE είναι όλη συγκεντρωμένη στους συνεργάτες της KIEPE που συγκροτούν μια ομάδα με υψηλούς στόχους για να αντιμετωπίζει καθημερινά τις προκλήσεις της αγοράς με τις καλύτερες γνώσεις και δεξιότητες.

Οι άνδρες και οι γυναίκες της KIEPE είναι ταυτόχρονα σύμβουλοι, τεχνικοί ερευνητές, εμπορικοί αντιπρόσωποι και ικανοί διοργανωτές που εργάζονται με αφοσίωση σε όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών, ξεκινώντας από τη μελέτη του καταλληλότερου προϊόντος για τις ανάγκες του πελάτη, για να φτάσουν ως τον ειδικό σχεδιασμό του.

Οι συνεργάτες της KIEPE ξέρουν να κατευθύνουν τον πελάτη στις λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του, παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη των μελετών και αποτρέποντας τυχόν προβλήματα, για να πετύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε συνεργασία με τον πελάτη.

Τα μέλη της ομάδας KIEPE ξεχωρίζουν για τον υψηλό επαγγελματισμό τους και το αίσθημα ευθύνης.

Καίριο ρόλο διαδραματίζουν επίσης οι δραστηριότητες οργάνωσης, διαχείρισης και στρατηγικού σχεδιασμού που κατευθύνουν τις ροές των υλικών και τις σχετικές πληροφορίες, έως την υποστήριξη μετά την πώληση για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων συστημάτων.