Οι Αξίες KIEPE

Η KIEPE διατηρεί σταθερές και ενισχύει καθημερινά τις σχέσεις της με τους πελάτες της: από τη μεγάλη ευρωπαϊκή πολυεθνική, έως την τοπική νεοφυή και από την εξειδικευμένη επιχείρηση, έως τους μεγάλους θεσμικούς εταίρους.

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι:

  • Αξιοπιστία
  • Φερεγγυότητα
  • Κατανόηση, προσεκτική προσέγγιση και ανάλυση των απαιτήσεων
  • Συνεχής ανταλλαγή γνώσεων με τις αγορές
  • Διατήρηση άριστης σχέσης μεταξύ Ποιότητας και Τιμής
  • Δίκτυο Ευρωπαίων συνεργατών